Категории

Защитни етикети

ЗАЩИТНИ ЕТИКЕТИ
   Защитните етикети са средство за превенция срещу подправяне или нежелан достъп до продукта по време на съхранението, транспорта и гаранционния период. Защитният етикет се залепва на видно място и ясно показва целта на запечатването, а също и последствията, произтичащи от опит за отстраняването му. На етикетите може да се печата разнообразна информация, различни баркодове и / или серийни номера, като по този начин се осигурява уникална идентификация и доказателство за автентичност на всеки етап от логистиката. Етикетите с ненарушена цялост показват, че фабричният продукт е запечатан и оригинален.

Подкатегории: