Категории

Електронни везни Avery-Berkel® IM Series

Възползвайте се от предимствата на новата стилна IM се­рия от ети­ки­ра­щи вез­ни на Avery-Berkel.
   IM серията притежава всичко от което има нужда вашия търговски обект. Последната технология, лесна Back-office интеграция и перфектен дизайн.  
      Тя притежава всичко от което се нуждаете и нищо в плюс. Лесна за работа, лесна за инсталация, лесна за свързване. Един път инсталирана – тя просто работи.
         Ефективна за вашите клиенти, вашия персонал и за Вас. IM серията ще Ви помогне да развивате вашия бизнес.
Сортиране по:
5 продуктa
Електронна везна Avery-Berkel®  IM 202

Електронна везна Avery-Berkel® IM 202

Компактен ди­зайн с изнесен дисплей за клиента
Ethernet TCP/IP ин­тер­фейс за бър­за и на­дежд­на ко­му­ни­ка­ция
Вгра­ден гра­фи­чен дис­плей със синя под­свет­ка за опе­ра­то­ра

виж повече

3999,98 лв.
Електронна везна Avery-Berkel®  IM 500 Hanging scale

Електронна везна Avery-Berkel® IM 500 Hanging scale

Компактен ди­зайн с изнесен графичен дисплей със синя подстветка за клиента
Ethernet TCP/IP ин­тер­фейс за бър­за и на­дежд­на ко­му­ни­ка­ция

виж повече

3999,98 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® IM 100

Електронна везна Avery-Berkel® IM 100

Ком­пак­тен ди­зайн, пес­тящ прос­транс­т­во на щан­да
Вгра­ден бук­ве­но-циф­ров графичен дис­плей със синя под­свет­ка за кли­ен­та и оператора

виж повече

3999,98 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® IM 300  self-service scale

Електронна везна Avery-Berkel® IM 300 self-service scale

Бър­зо и лес­но са­мо­об­служ­ва­не
Ethernet TCP/IP ин­тер­фейс за бър­за и на­дежд­на ко­му­ни­ка­ция
Вгра­ден гра­фи­чен дис­плей със синя под­свет­ка за опе­ра­то­ра

виж повече

3999,98 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® IM 400

Електронна везна Avery-Berkel® IM 400

Компактен ди­зайн с изнесен дисплей за клиента
Ethernet TCP/IP ин­тер­фейс за бър­за и на­дежд­на ко­му­ни­ка­ция
Вгра­ден гра­фи­чен дис­плей със синя под­свет­ка за опе­ра­то­ра

виж повече

2767,72 лв.