Категории

Организация на рафта

ПРОБЛЕМЪТ: разхвърляни рафтове – празноти и липсващи продукти – непривлекателно

Вероятно това Ви звучи познато? Ежедневното пазаруване, понякога съвсем не е удоволствие: преобърнати продукти, разбъркани рафтове с празноти, много стоки, които не са на мястото си и много често - липсващи продукти. Това е ситуацията при конвенционалните рафтове след взаимодействието им с клиенти!

 • Впечатлението на разхвърляност не стимулира клиента към покупка;

 • Липсва удоволствие от пазаруването; Клиентите купуват само това, което виждат! След монтажа на рафтовете, те се нуждаят от непрекъсната грижа за поддържане на реда по тях;

 • Необходимо е стоките да се преместват към фронта на рафта;

 • Стоки поставени от клиенти на погрешни места, трябва да се преподреждат;

 • При конвенционалните рафтове, за създаване на атрактивна и стимулираща покупките атмосфера е необходима постоянна и времеемка грижа;

 • Това води до необходимост от допълнителни разходи и консумира от времето на персонала, което може да се оползотвори по-добре в стимулиране на покупките;

 • По-този начин активното насърчаване на покупките от персонала става второстепенен въпрос.

РЕШЕНИЕТО: спретнати рафтове - добър имидж - импулсивни покупки - пазаруването е удоволствие

Винаги показвате стоките по перфектен, впечатляващ и атрактивен начин

Защото:

 • 2/3 от решенията за покупка се взимат в мястото на продажба

 • Спретнатите и подредени рафтове създават впечатление на ред и компетентност, които внушават на клиентите същите качества и за стоките

 • Всеки продукт лесно и бързо може да бъде намерен поради идеалното му позициониране

 • Клиентите купуват само това, което виждат

 • Създава се стимулираща покупките атмосфера

 • Клиентите изпитват удоволствие от пазаруването

Намалявате риска от застояване на стоки и допълнителни разходи

Защото:

 • Празнините на рафта ще бъдат веднага запълнени от нов продукт избутан от избутвача, вместо някой от персонала да постави нов пакет.Намалява се рискът от застояли стоки след срока на годност

 • Ако използвате избутвачи, дори при малко стока на рафта, впечатлението е същото като при добре заредени рафтове

 • Оптимизира се стоковата наличност и като следствие - намаляват разходите за зареждане

Намалявате труда и времето за подреждане на рафтовете

Защото:

 • Времеемкото преподреждане на стоките вече не е нужно

 • Инвестицията в система за организация на рафтовете се изплаща за броени седмици само поради намаляване разходите по грижа за рафтовете 

Подкатегории: